Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 196

316a7c0d-323d-005f-b996-e8dcf562732c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig