Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 020

20955d5a-ec6e-1496-459b-a7b8bef5f10b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig