Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 213

4206f2d2-0f8b-c713-e185-35e4a9629fd2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig