Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 215

496abc5a-bd46-3157-a15e-9aac2bb717c3.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig