Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 219

86ed21e2-2981-bd42-e5b1-fea0c57d746f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig