Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 226

4d0ba343-4293-de42-46ac-68584c78e340.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig