Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 247

72bde665-3c21-d96e-c804-c833e2e93cf0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig