Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 260

292c40a6-1807-e7ec-4328-74f40452030f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig