Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 273

82df8df7-ee40-f35d-964f-7c45cc6b833b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig