Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 040

e96666a6-f071-1e20-2f15-ea91c7527881.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig