Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 050

56bbb257-915a-293b-a7fe-57825ab77338.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig