Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 054

8cd28308-ac16-53e8-75a6-c0a582b723c7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig