Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 071

16496f08-25e8-9379-bb5b-0fe1f237dfac.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig